top of page
Tabule s různými jazyky


Nabídka kurzů anglického, španělského, italského a českého jazyka pro děti i dospělé

Individuální výuka

Skupinová výuka

On-line výuka

Kurzy nabízíme v blocích po 10 lekcích, přihlásit se můžete kdykoliv. Termíny lekcí přizpůsobíme Vašim potřebám. V případě zájmu můžete pokračovat po celý kalendářní rok.

Kurzy probíhají v našich učebnách ve Valašském Meziříčí, Křižná 854 nebo On-line, například prostřednictvím Google Meet, Zoom, Skype, Discord...

Kurzy anglického jazyka

Individuální výuka

10x45 minut
5390,-

10x60 minut
7200,-

2 studenti  10x60 minut
3630,- za osobu

4 studenti  10x45 minut
2990,- za osobu

Skupinová výuka

On-line výuka
Individuální

10x45 minut
4950,-

10x60 minut
6600,-

On-line výuka
Skupinová

2 studenti 10x60 minut
3300,- za osobu

4 studenti 10x60 minut
2530,- za osobu

Možné zaměření kurzů

Maturita

Pokud si nejste jistí, zda jste na maturitu náležitě připraveni, přihlaste se k nám a dožeňte případné nedostatky.  

Pro nadané studenty

Ve škole je angličtina bez problémů, ale cítíte, že byste toho Vy nebo Vaše ratolest zvládli více? Přihlaste se k nám.

Práce

Potřebujete se rozmluvit a získat více jistoty v mluveném nebo psaném projevu? Na všechno Vás připravíme.

Doučování

Neumíte anglicky a Vaše ratolest potřebuje pomoct s úkoly nebo něco dovysvětlit? Pošlete ji k nám. Nebo pokud Vám to čas dovolí, přijďte získat náskok sami.

Certifikát

Pomůžeme Vám připravit se na certifikátky FCE, CAE, PET, KET případně další a sami Vám vystavíme certifikát

o úrovni jazyka po ukončení bloku.  

Cestování

Rádi byste na recepci, v restauraci a v různých situacích vyjádřili myšlenku bez rozpaků a podle svých představ? Jsme tu pro Vás.

Kurzy českého jazyka pro cizince

Individuální výuka

10x45 minut
5390,-

10x60 minut
7200,-

Kurzy italského jazyka

Individuální výuka

10x45 minut
5900,-

10x60 minut
7870,-

Kurzy španělského jazyka

Individuální výuka

10x45 minut
5900,-

10x60 minut
7870,-

Storno podmínky

Individuální výuka

Po přihlášení studentovi rezervujeme 10 lekcí - konkrétní datum a čas výuky. Lekce je nutné vyčerpat během 13 kalendářních týdnů od termínu první naplánované lekce. Lekci je tudíž možné 3x posunout na pozdější termín, pokud to student písemně nebo telefonicky sdělí lektorovi nejpozději 24h před začátkem naplánované lekce. Pokud student zruší lekci později než 24h před jejím začátkem, lekce propadá bez možnosti náhrady. Pokud by student byl hrubě nespokojen s kvalitou výuky nebo z jiných důvodů musel kurz ukončit, má nárok na vrácení částky ve výši 50% z nevyčerpaných lekcí.

Skupinová výuka

Po přihlášení studentům rezervujeme 10 lekcí - konkrétní datum a čas výuky. Lekce bohužel není možné v případě nepřítomnosti studenta nahradit. Pokud by student byl hrubě nespokojen s kvalitou výuky nebo z jiných důvodů musel kurz ukončit, má nárok na vrácení částky ve výši 50% z nevyčerpaných lekcí.

 

Prezenční výuka

V případě zásahu vyšší moci a/nebo vyhlášení mimořádných obecně závazných opatření, které nemůže Jazyková škola Quatro ovlivnit, bude výuka prezenčních kurzů na nezbytně nutnou dobu převedena do On-line distanční formy. On-line výuka je v takovém případě plnohodnotnou náhradou prezenčních lekcí, studentům nevzniká nárok na vrácení ani snížení poplatku. Termíny lekcí nelze ani odložit.

 

V případech, kdy dojde ke zrušení lekce na podnět Jazykové školy Quatro (např. nemoc lektora), náleží studentům náhrada zrušené lekce.

bottom of page